ثبت دامنه

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
لیست قیمت ثبت دامنه ها

قیمت دامنه
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.com
160,000 تومان
1 سال
رایگان
160,000 تومان
1 سال
.net
230,000 تومان
1 سال
رایگان
230,000 تومان
1 سال
.org
208,000 تومان
1 سال
رایگان
208,000 تومان
1 سال
.biz
224,000 تومان
1 سال
رایگان
224,000 تومان
1 سال
.co
474,000 تومان
1 سال
رایگان
474,000 تومان
1 سال
.site
200,000 تومان
1 سال
رایگان
N/A
.info
280,000 تومان
1 سال
رایگان
N/A
.xyz
250,000 تومان
1 سال
رایگان
N/A

Please choose a category from above.